VESDAnet Socket


Products
VRT-300
VRT-300

VESDAnet Socket

£568.80 ex VAT
VRT-500
VRT-500

Remote Termination and Relay Processor Card

£580.50 ex VAT
VRT-900
VRT-900

Remote Termination and Relay Processor Card

£697.50 ex VAT
VRT-A10
VRT-A10

Analogue Output Module

£740.26 ex VAT
VRT-E00
VRT-E00

Remote Termination and Relay Processor Card

£580.50 ex VAT
VRT-S07
VRT-S07

System Relay Module, 7 Relays

£580.50 ex VAT